Управление статистики Республики Каракалпакстан

1-K shakli (aylıq) hár ay, esabat dáwirinen keyingi aydıń 2-sánesinen keshiktirmey;   elektron kóriniste tapsırıwdı umıtpań!!! 1-K shakli (месячная) не позднее 2-го числа месяца, после отчетного периода;   Пожалуйста, не забудьте предоставить отчеты в электронном виде!!!

Choraklik tahlillar

          

          Aholi turmush darajasi statistikasi

          Demografiya va mehnat statistikasi

          Investitsiyalar va qurilish statistikasi

          Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi

          Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar

          Qishloq xo'jaligi statistikasi

          Sanoat statistikasi

          Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish

          Xizmatlar sohasi statistikasi