Qaraqalpaqstan Rеspublikasi statistika basqarmasi

1-K shakli (aylıq) hár ay, esabat dáwirinen keyingi aydıń 2-sánesinen keshiktirmey;   elektron kóriniste tapsırıwdı umıtpań!!! 1-K shakli (месячная) не позднее 2-го числа месяца, после отчетного периода;   Пожалуйста, не забудьте предоставить отчеты в электронном виде!!!

Basqarma jańalıqları

15 iyun Ramazan hayıt kúni

15 iyun Ramazan hayıt kúnine baǵıshlap Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmas;nda kóp jıllar islegen miynet veterani Abdullaev Saginbay aǵaniń  halinan xabar alıp, basqarmamız tárepinen bayram menen qutlıqladı.

19.06.2018

________________________________________________________________________________________

9-may eslaw hám qádirlew kúni

  9-may eslaw hám qádirlew kúnine baǵishlap Qaraqalpaqstan Respublikasi statistika basqarmasında ko’p jıllar islegen miynet veteranı Toqtarov Abdixak Sabirovish halınan xabar alıp, basqarmamız tárepinen bayram menen qutlıqladı.

  

          10.05.2018

________________________________________________________________________________________

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması xızmetkerleri Xiywa qalasına sayaxat etti

Usı jıldıń 21 aprel kúni Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması xızmetkerleri Ullı jipek jolınıń oraylıq qalalarınıń biri bolǵan Xiywanı sayaxat etiw ushın Xorezm wáláyatına bardı.

Sayaxat dawamında Xiywa qalasınıń bay tarıyxı, onıń házirgi kúndegi áhimiyeti haqqında kóp maǵlıwmatlarǵa iye boldı.

 

23.04.2018

________________________________________________________________________________________

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında Nawrız báhár bayramına baǵıshlanǵan keshe bolıp  ótti.

     Keshede, Basqarma Basshıları tárepinen Basqarmada islewshi xızmetkerlerdi báhár  ayyamı  Nawrız  bayramı menen qutlıqlap eń jaqsı tilekler bildirildi.

 

        Sonıń menen birge basqarma tárepinen tayarlanǵan mádeniy keshede basqarma xızmetkerlerine jaqsı keypiyat úlesildi.

                             

          24.03.2018

________________________________________________________________________________________

Usı jılı 7-mart kúni Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında 8-mart Xalıqara hayal-qızlar kúni bayramına baǵıshlanǵan keshe bolıp ótti.

Keshede, Basqarma baslıǵı tárepinen Basqarmada miynet etip atırǵan hayal-qızlardı báhár ayyamı – Xalıqara hayal-qızlar kúni bayramı menen qutlıqlap, Basqarma tárepinen tayarlanǵan sawǵalar berildi.

 

Sonday-aq, keshe dawamında Basqarma xizmetkerleri tárepinen shólkemlestirilgen mádeniy ilájda, Basqarmada islewshi hayal-qızlarǵa joqarı  keypiyat  úlesildi.

 

   Bunnan tısqarı, sol kúni Basqarma baslıǵı tárepinen statistika diziminde uzaq jıllar dawamında miynet etken hám házirde napaqada bolǵan

    U. Mambetniyazovanıń ahwalınan xabar alındı hám Xalıqara hayal-qızlar bayramı menen qutlıqlap, sawǵalar berildi.

          09.03.2018

________________________________________________________________________________________          

Qaraqalpaqstan Respublikası Xojeli rayonı hákimliginde fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń wákilleri qatnasında kóshpe qabıllaw kúni ótkerildi.

2018 jıl 26 yanvar kúni Ózbekstan Respublikası Mámleketlik statistika komiteti baslıǵı tárepinen tastıyıqlanǵan 2018 jıldıń birinshi yarım jıllıǵında fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájaatları ushın kóshpe qabıllaw kúnlerin ótkeriw rejesi tiykarında Qaraqalpaqstan Respublikası Xojeli rayonı hákimliginde fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń wákilleri qatnasında kóshpe qabıllaw kúni ótkerildi.

 

Kóshpe qabıllawda fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń wákilleri, Ózbekstan Respublikası Mámleketlik statistika komiteti baslıǵınıń birinshi orınbasarı B.Mirusmanov, Xojeli rayonı hákimi D.Qaipov, Qaraqalpaqstan Respublikası Statistika basqarması baslıǵı SH.Ospanov, basqarma baslıǵı orınbasarları, basqarma tarmaq hámde qalalıq, rayonlıq statistika bólimleri baslıqları qatnastı.

 

Kóshpe qabıllawda Ózbekstan Respublikasınıń 2018 jıl 11 sentyabrdegi ÓRQ-445 sanlı «Fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájaatları haqqındaǵı nızamına ózgertiw hám qosımshalar kirgiziw haqqında»ǵı nızamına tiykar fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájaatları hám usınısları kórip shıǵıldı. Ózbekstan Respublikası Mámleketlik statistika komiteti baslıǵınıń birinshi orınbasarı B.Mirusmanov kóshpe qabıllaw qatnasıwshıların qızıqtırǵan sorawlarına tolıq hám hár tárepleme túsindiriwler berdi.

          23.03.2018

________________________________________________________________________________________

2018 jıl 25-yanvar kúngi Qaraqalpaqstan Respublikası “Jer dúziw hám kóshpes múlk kadastrı” kániygeleri menen ótkeriletuǵın “Seminar” dıń kún tártibi:

1. “Ózbekistan Respublikası Mámleketlik statistika komiteti” hám “Ózbekistan Respublikası  Jer resursları, geodeziya, kartografiya hám mámleketlik  kadastrı” komiteti  tárepinen 2017-jıl  18-sentyabr kúni tastıyıklanǵan “Qospa tártip” xatın dodalaw.

2. 2018-jıldıń 4-qurilish shereklik hám jıllıq yesabatlarınıń formaları boyınsha túsindiriw.

3. 2018-jıl jeke (fizikalıq) puxaralar tárepinen salınatuǵın qurılıs  jumısların klasterli xatlawdan ótkeriwdi ámelge asırıw boyınsha Qaraqalpaqstan Respublikası Xojeli rayonı tańlandı .

4. 2018-jıl  noyabr ayında ótkeriletuǵın 1-TJ sorawnamasına asas gúzetiwge kadastr tárepinen usınılatuǵın maǵlıwmatlardıń  sıpatlı tapsırılıwı  boyınsha. 

5. Soraw juwap.

6. Seminardı juwmaqlaw.

          25.01.2018

________________________________________________________________________________________

Mámleketlik statistika komiteniniń 2017 jıl 27 dekabrdegi 126-sanlı buyırıǵı tiykarında usı jıldıń 22-26 yanvar kúnleri islep shıǵarıw tarawı  menen shuǵıllanıp  kiyatırǵan fizikalıq shaxslardıń tanlanba baqlawın shólkemlestiriw hám ótkiziliwi belgilengen.

Usı múnásebet penen 2018 jıldıń 15 yanvar kúni Karaqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında sanaat statistikası bólimi хızmetkerleri hám baqlawlardı ótkizetuǵın rayon (qala) statistika bólimleri qániygelerin Mámleketlik statistika komiteniniń 2017 jıl 27 dekabrdegi 126-sanlı buyırıǵı menen tastıyqlangan 1-sanoat (JSh) baqlaw anketası hám «Islep shıǵarıw tarawı  menen shuǵıllanıwshı  fizikalıq shaqslardıń tanlańba baqlawın  shólkemlestiriw hám ótkiziliwi boyınsha waqtınshalıq tártip» penen tanıstırıw hámde usı táripge qatań ámel qılınıwı boyınsha seminar ótkerildi.

          15.01.2018

________________________________________________________________________________________

Mákán puxaralar jıyınları qatnasında seminar ótkerildi.

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 3 fevraldaǵı “Máhálle institutın jánede jetilistiriw is-ilájları haqqında”ǵı PF-4944-san Pármanına tiykar tiyisli ministrlikler hám mekemeler tárepinen puxaralar jıyınların  tólıq inventarizaciyadan ótkergen halda, quramında máhálleler dúzilgen qalashalar, awıl puxaralar jıyınların mákán puxaralar jıyınlarına birlestiriw hám bóliw jolı menen qayta shólkemlestiriw haqqında, Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında 12 dekabr kúni oqıw seminar shólkemlestirilip, seminarǵa Nukus qalasınan máhálle puxaralar jıyınları basshı-xizmetkerleri qatnastı.

Seminar jıynalısta Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması baslıǵınıń birinshi orınbasarı, Jámáátshilik másláhat keńesi baslıǵı A.Joldasov, Nukus qalasında mákán puxaralar jıyınları basshı-xizmetkerleri qatnastı.

Oqıw seminarda Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması baslıǵı  Sh.Ospanov sózge shıǵıp,Mámleketimiz basshısı Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 3 fevraldaǵı  “Máhálle institutın jánede jetilistiriw is-ilájları haqqında”ǵı PF-4944-san Pármanına tiykar tiyisli ministrlikler hám mekemeler tárepinen puxaralar jıyınların  tólıq inventarizaciyadan ótkergen halda, quramında máhálleler dúzilgen qalashalar, awıl puxaralar jıyınların mákán puxaralar jıyınlarına birlestiriw hám bóliw jolı menen qayta shólkemlestiriw haqqında aytıp ótti.

          12.12.2017

________________________________________________________________________________________

Kishi biznes subyektleri wákilleri qatnasıwında seminar ótkerildi.

Mámkeketlik statistika komiteti baslıǵı tárepinen 2017 jıldıń 30 oktyabr kúni tastıyıqlanǵan reje-grafikke muwapıq Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması menen birgelikte 7 dekabr kúni Nókis qalasında isbilermenlik subyektleri qatnasıwında oqıw seminar  shólkemlestirildi.

Seminarda Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması baslıǵınıń birinshi orınbasarı, Jámáátshilik másláhát keńesi baslıǵı  A.Joldasov hám ǴXQ wákilleri, Nókis qalasında hárekettegi kárxana hám shólkemleri, yaǵnıy isbilermenlik subyektleri basshıları qatnastı.

Oqıw seminarda Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması baslıǵı Sh.Ospanov sózge shıǵıp, mámleketimiz basshısı Sh.M.Mirziyoyev basshılıǵında mámleketti rawajlandırıw boyınsha keń kólemli jumıslar ámelge asırılıp atırǵanı, isbilermenlik hám onı rawajlandırıw barısında ámelge asırılıp atırǵan jumıslar, Prezidentimiz tárepinen isbilermenler ushın óz aldına mámleketlik sıyasat dárejesinde itibaların qaratıp atırǵanlıǵı haqqında aytıp ótti.

 

          07.12.2017

________________________________________________________________________________________

QR statistika basqarmasında QR ayrıqsha jaǵdaylar basqarması qániygeleri qatnasıwında májlis ótkizildi.

Xalq arasında 2017-2018 jıllardıń gúz-qıs aylarında júz beriwi múmkin bolǵan ayrıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw (gaz iysi hám awqattan záhárleniw, qutırıw keselligi) profilaktika isleri boyınsha QR statistika basqarmasında 2017 jıldıń 5-dekabrinde májilis ótkerildi.

Májiliske QR ayrıqsha jaǵdaylar basqarması qániygeleri E.Juzibaev, B.Abdiganiev hám Z.Turdımuratovlar kún tártibindegi, xalqtı tábiyiy hám shıǵındı gazlerden záhárleniwdiń aldın alıw, ayrıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hámde olar júz bergende aqıbetlerin saplastırıw boyınsha mákán, awıl puxaralar jıyınlarında, oqıw orınlarında hám basqa mekemelerde úgit-násiyat jumısların alıp barıw boyınsha maǵlıwmat berip ótti.

Májiliske taraw qániygeleri hám basqarma xızmetkerleri qatnasıp,  soraw-juwap tiykarında dawan etti. Basqarma xızmetkerleri ózlerin qızıqtırǵan sorawlarına juwap a xızmetkerleri ldı.

          05.12.2017

________________________________________________________________________________________

QR statistika basqarmasında usı jıldıń 4 dekabr sánesinde Prezidentimizdiń 2017-jıl 10-oktyabrdagi pármanına muwapıq belgilengen “Ózbekistan Konstituciyasına 25 jıl” estelik nıshanların alǵan Basqarma xizmetkerlerin qutlıqlaw máresimi bolıp ótti.

Ilájda QR statistika basqarması baslıǵı Sh.Ospanov, Estelik nıshanların alǵan,Basqarma baslıǵınıń birinshi orınbasarı A.Joldasov, Isbilermenlik ortalıǵı gúzetiwleri, sırtqı ekonomikalıq baylanıslar hám sawda statistikası bólimi baslıǵı R.Sharibaev hám Demografiya hám miynet statistikası bólimi baslıǵı orınbasarı G.Seybullaevalardı qutlıqlap, olardıń keleshektegi jumıslarında tabıslar tiledi.

          04.12.2017

________________________________________________________________________________________ 

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması Turmıs dárejesi statistikası hám úy xojalıqları gúzetiwleri bólimi qániygeleri qatnasıwında Xorezm wálayatı statistika basqarmasında “Úy xojalıqları tanlanba baqlawdı shólkemlestiriw tártibi hám qaǵıydalarına ámel qılınıwı, usı waqıtta toltırılǵan sorawnamalar sapası hám haqqanıylıǵın támiyinlew” temasında aymaqlıq oqıw seminaeı ótkerildi. 

Usı jıldıń 21 oktyabr kúni Mámleketlik statistika komiteti Xalıq turmıs dárejesi hám gúzetiwleri statistikası basqarması qániygeleri tárepinen Qaraqalpaqstan Respublikası hám Xorezm wálayatı statistika basqarmaları Turmıs dárejesi statistikası úy xojalıqları gúzetiwleri bólimi qániygeleri (intervyuerler) qatnasıwında 2017 jıl oktyabr ayında gúzetiw alıp barılǵan úy xojalıqlarınan qayta soraw ótkerildi. Seminarda aldı menen usı monitoring nátiyjesinde gúzetilgen kemshilikler hám olardı saplastırıw ilajları haqqındaǵı esabatlar tıńlandı.

Seminarda úy xojalıqları tanlanba gúzetiwlerin shólkemlestiriw hám ótkeriw ulıwmalasqan tártip qaǵıydalarǵa, kúnlik qarejetlerdi esapqa alıw kúndeligi hám sorawnamalar boyınsha soraw ótkeriw tártip qaǵıydalarına ámel qılınıwı tiyisligi jáne bir márte aytıp ótildi. Aymaqlıq statistika basqarmaları Komitetke usınılǵan elektron maǵlıwmatlar bazasında júzege kelgen qáte hám kemshilikler haqqında da toqtap ótildi hámde usı qáte kemshiliklerdi saplastırıw boyınsha tiyisli kórsetpeler berildi.

Usı menen birge 2018 jıl ushın Mámleketlik statistika komiteti tárepinen tastıyıqlanǵan Úy xojalıqlarında gúzetiw ótkeriw menen baylanıslı sorawnamalarǵa kiritilgen qosımsha hám ózgerisler haqqında seminar qatnasıwshılarǵa túsinikler berip ótildi.

          25.11.2017

________________________________________________________________________________________ 

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması Keńesi májilisi

2017 jıl 22 noyabr kúni Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması Keńesi májilisi bolıp ótti.

Májiliste Ózbekistan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2017 jıl 19 oktyabrdegi “Ózbekistan Respublikası mámleketlik basqarıwı organları kollegiyaları jumısları nátiyjeliligin asırıwǵa qaratılǵan qosımsha is-ilajlar haqqında”ǵı 855-sanlı qararına hámde Ózbekistan Respublikası Mámleketlik statistika komiteti kollegiyasınıń 2017 jıl 17 noyabrdegi 8-sanlı bayanlamasına muwapıq, Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması Keńesi jumıslarınıń nátiyjeliligin jánede asırıw máseleleri kórip shıǵıldı.

Sonday aq, bolıp ótken májiliste Ózbekistan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2017 jıl 19 oktyabrdegi 855-sanlı qararı talaplarınan kelip shıqqan halda Basqarma Keńesininń is Reglamenti qayta kórip shıǵıldı hám belgilengen tártipte tastıyıqlandı.

          22.11.2017

________________________________________________________________________________________ 

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında huquqıy sawatxanlıqtı arttırıw boyınsha májilis bolıp ótti

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında 2017 jıldıń 22-noyabr kúni «Ózbekistan Respublikası Konstituciyası, Ózbekistan Respublikasınıń 2017-jıl 7-sentyabrdegi «Huquqıy axborottı tarqatıw hám onnan paydalanıwdı támiyinlew haqqında»ǵı ÓRQ-443-san hámde Ózbekistan Respublikasınıń 2017-jıl 11-sentyabrdegi  «Fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájetleri haqqında»ǵı Ózbekistan Respublikası Nızamına ózgeris hám qosımshalar kiritiw haqqında»ǵı ÓRQ-445-san Nızamları mazmunın statistika basqarması xızmetkerlerine túsindiriw haqqında» májilis bolıp ótti. 

Májiliske taraw qániygeleri hámde basqarma xizmetkerleri qatnastı. Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması yuridik xizmeti bas yuriskonsulti B.Tóremuratov taraw qániygeleri menen birgelikte ÓRQ-443-san hám de ÓRQ-445-san Nızamları mazmunı haqqında tereń túsinik berip ótti. Májilis soraw-juwap tiykarında dawan etti. Basqarma xızmetkerleri ózlerin qızıqtırǵan sorawlarına juwap aldı.

          22.11.2017

________________________________________________________________________________________         

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında huquqıy sawatxanlıqtı arttırıw boyınsha májilis bolıp ótti.

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında 2017 jıldıń 15-noyabr kúni «Ózbekistan Respublikası Konstituciyası, Ózbekistan Respublikasınıń 2017-jıl 7-sentyabrdegi «Huquqıy axborottı tarqatıw hám onnan paydalanıwdı támiyinlew haqqında»ǵı ÓRQ-443-san hámde Ózbekistan Respublikasınıń 2017-jıl 11-sentyabrdegi  «Fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájetleri haqqında»ǵı Ózbekistan Respublikası Nızamına ózgeris hám qosımshalar kiritiw haqqında»ǵı ÓRQ-445-san Nızamları mazmunın statistika basqarması xızmetkerlerine túsindiriw haqqında» májilis bolıp ótti. 

Májiliske taraw qániygeleri hámde basqarma xizmetkerleri qatnastı. Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması yuridik xizmeti bas yuriskonsulti B.Tóremuratov taraw qániygeleri menen birgelikte ÓRQ-443-san hám de ÓRQ-445-san Nızamları mazmunı haqqında tereń túsinik berip ótti. Májilis soraw-juwap tiykarında dawan etti. Basqarma xızmetkerleri ózlerin qızıqtırǵan sorawlarına juwap aldı.

          17.11.2017

________________________________________________________________________________________

Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında “Áwladlar ushırasıwı” ilajı

2017 jıl 18 avgust kúni Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında statistika sistemasında kóp jıllar dawamında miynet etken hámde házirgi waqıtta napaqada bolǵan nuranıylar qatnasıwında “Áwladlar ushırasıwı” ilajı ótkerildi.

Ilaj dawamında nuranıylar hámde Basqarmada miynet etiwshi jaslar qatnasıwında dóngelek stol ótkerilip, ózleri tárepinen basıp ótilgen jolları, óz dáwirindegi qıyınshılıqıarı hámde basqa da temalarda ózara piker almasıwlar bolıp ótti.

Dóngelek stol sáwbet tárizinde ótkerilip, nuranıy áwlad wákilleriniń bilimi hám tájiriybesinen paydalanıw maqsetinde Basqarma jasları tárepinen ózlerin qızıqtırǵan sorawlarǵa juwaplar aldı.

Ilaj sońında nuranıylarǵa dasturxan jazılıp, sawǵalar tarqatıldı.

          21.08.2017

________________________________________________________________________________________

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 28 iyuldaǵı “Ózbekistan Respublikası Prezidenti apparatınıń reglamentin tastıyıqlaw haqqında”ǵı PQ-3161-sanlı qararın úyreniw boyınsha seminar

Mámleketlik statistika komiteti tárepinen 2017 jıl 4 avgutta tastıyıqlanǵan reje-grafikke muwapıq, 2017 jıl 15 avgust kúni Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasınıń juwapker qániygeleri hámde rayon (qala) lıq statistika bólimleri baslıqları qatnasıwında Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 28 iyuldaǵı “Ózbekistan Respublikası Prezidenti apparatınıń reglamentin tastıyıqlaw haqqında”ǵı PQ-3161-sanlı qararı menen tastıyıqlanǵan Ózbekistan Respublikası Prezidenti apparatınıń reglamentin úyreniw temasında seminar bolıp ótti.

Seminarda Ózbekistan Respublikası Prezidenti apparatı reglamentiniń tiykarǵı maqset, wazıypaları hám talapları seminar qatnasıwshılarına túsindirildi.

Prezident apparatına pármanlar, qararlar hám biylikler proektlerin kiritiwshi shólkemker haqqında aytıp ótildi. Sonday aq, Prezident apparatına kiritiletuǵın tiykarǵı hújjetler, máseleler hámde proektlerdi rásmiylestiriw boyınsha texnikalıq talaplar kórsetip ótildi. Sonıń menen birge, pármanlar, qararlar, biylikler hám tapsırmalardıń orınlanıwın támiyinlew hámde qadaǵalaw úyrenip shıǵıldı.

          16.08.2017

________________________________________________________________________________________

Qaraqakpaqstan Respublikası statistika basqarmasında seminar bolıp ótti

2017 jıldıń 9 avgust kúni Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasında Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 31 iyuldaǵı “Ózbekistan Respublikası Mámleketlik statistika komiteti jumısın jetilistiriw is-ilajları haqqında”ǵı PQ-3165-sanlı qararın qanigeler ortasında úyreniw boyınsha seminar ótkerildi.

Seminarda Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 31 iyuldaǵi “Ózbekistan Respublikası Mámleketlik statistika komiteti jumısın jetilistiriw is-ilajları haqqında”ǵı PQ-3165-sanlı qararınıń mazmunı, talapları, Mámleketlik statistika komiteti hám onıń aymaqlıq bólimleri jumısınıń ahmiyetli jónelisleri, statistika jumısların shólkemlestiriw nátiyjeliligin túpten asırıw, statistika maǵlıwmatları sapasın hám olardı tarqatıwdı jaqsılaw is-ilajları, hámde mámleketlik statistika sisteması qanigeleriniń usı qarardan kelip shıǵatuǵın wazıypaları haqqında keńnen túsinikler berip ótildi.

Sonıń menen birgelikte, usı Qarar tiykarında Basqarma hám rayonlıq (qalalıq) statistika bólimlerinde ishki normativlik hújjetlerdi rásmiylestiriw hám belgilep berilgen talap hám wazıypalardan kelip shıqqan halda statistika jumısların shólkemlestiriw boyınsha pikirler almasıldı. Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń PQ-3165-sanlı Qararında belgilep berilgen ahmiyetli jónelislerdi belgilengen tártip hám múddetlerde sózsiz orınlanıwın támiyinlew, statistika jumısların ámelge asırılıwında maǵlıwmatlardı jıynaw hám qayta islewdiń xalıq aralıq metodologiyasın ámelge engiziw arqalı zamanagóy jandasıwlar hámde usıllardı qollaǵan halda makroekonomikalıq esap-kitaplardı sistemalı túrde túpten jaqsılaw boyınsha ámelge asırılıwı tiyis bolǵan wazıypalar dodalandı.

Seminarda Basqarmanıń barlıq bólimleri baslıqları qatnastı.

Basqarma tárepinen 2017 jıl 3 avgustta tastıyıqlanǵan grafik tiykarında usınday seminarlar Basqarma ishki bólimlerinde hámde rayonlıq (qalalıq) statistika bólimlerinde hám ótkeriliwi belgilengen.

          09.08.2017