2024 yil
 

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2024- yilning 1- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2024- yilning 2- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2024- yilning 3- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2024- yilning 4- choragida amalga oshirilgan ishlar

 
2023 yil
 

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 1- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 2- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 3- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2023- yilning 4- choragida amalga oshirilgan ishlar

 
2022 yil
 

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 1- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 2- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 3- choragida amalga oshirilgan ishlar

Belgilab berilgan vazifalar ijrosi yuzasidan 2022- yilning 4- choragida amalga oshirilgan ishlar