So'nggi yangiliklar

2023-yil yanvar-dekabr oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasida barcha toifadagi xo‘jaliklardan 312,2 ming tonna donli ekinlar yetishtirildi.

2024-yilning yanvar oyi holatiga Qoraqalpog‘iston Respublikasida o‘rtacha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi 355,3 ming. so‘mni 2023-yilning yanvar oyiga nisbatan 105,8 % tashkil etdi.

2024-yilning yanvar oyi yakunlariga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasida ichimlik mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 3,0 % bo‘lib, o‘tgan yilning tegishli davriga nisabatan fizik hajm indeksi 115,0 % ni tashkil etdi va ishlab chiqarish hajmi 36,5 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.