So'nggi yangiliklar

Hozirgi kunda mamlakatimizda kichik tadbirkorlik sub’ektlariga keng imkoniyatlar va sharoitlar yaratilgan.

Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2021- yil yanvar-may oylarida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 12,4 % ni, uning fizik hajm indeksi esa 91,3 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2022- yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko‘ra, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 12,4 % ni tashkil etdi, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan fizik hajm indeksi esa 10,2 % ga o‘sgan va ishlab chiqarish hajmi 754,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2021- yil yanvar-may oylarida boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarishning ulushi 2,1 % ni, uning fizik hajm indeksi esa 85,5 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2022- yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko‘ra, boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarishning ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 2,6 % ni tashkil etdi, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan fizik hajm indeksi esa 33,2 % ga o‘sgan va ishlab chiqarish hajmi 158,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.