Qoraqalpog’iston Rеspublikasi statistika boshqarmasi raxbariyati jismoniy shaxslarni va yuridik shaxslarning vakillarini qabul qilish jadvali