29/09/2023

    2023- yilning yanvar-avgust Qoraqalpg‘iston Respublikasida rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 0,6 % ni, fizik hajm indeksi 94,7 % ni hamda ishlab chiqarish hajmi 55,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Axborot xizmati