31/05/2024

    2024-yilning yanvar-mart oylarida Qanliko‘l tumanida 55,1 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 119,2 % ni tashkil etgan. Respublikadagi ulushi 1,5 %ga to‘g‘ri kelmoqda.  Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, transport va moliyaviy xizmatlar egallagan. Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 1 mln 022,4 ming so'mni tashkil etmoqda.

 

Axborot xizmati