24/06/2024

    2024-yilning yanvar-may oylarida Sho‘manay tumanida 86,0 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 107,2 % ni tashkil etgan. Respublikadagi ulushi 1,5 % ga to‘g‘ri kelmoqda.

    Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, moliyaviy va transport xizmatlar egallagan.

    Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 1479,9 ming so'mni tashkil etmoqda.

Axborot xizmati