21/10/2021

2020- yil yakunlariga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha sanoat tarmog‘ining yalpi qo‘shilgan qiymati 5 514,5 mlrd.so‘mni tashkil etdi va 2016- yilga nisbatan 23,3 % ga o‘sdi. Kuzatilayotgan davrda YAHM tarkibida mazkur tarmoqning ulushi 19,6 % dan 26,9 % gacha oshdi.

2016-2020- yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi YAHMda sanoatning ulushi (YAQQga nisbatan % da)

2020-yil 26,9 %

2019-yil 28,3 %

2018-yil 29,9 %

2017-yil 25,4 %

2016-yil 19,6 %

 

Matbuot xizmati