30/05/2024

    2024-yilning yanvar-mart oylarida Qorao‘zak tumanida 63,9 mlrd. so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 118,0 % ni tashkil etgan. Respublikadagi ulushi 1,8 %ga to‘g‘ri kelmoqda.  Xizmatlar hajmida yuqori ulushni savdo, transport va moliyaviy xizmatlar egallagan. Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 1 mln 173,9 ming so'mni tashkil etmoqda.

 

Axborot xizmati