12/10/2021

2021- yilning 1- yanvar holatiga O‘zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan sanatoriya-kurort muassasalari soni 217 tani tashkil etgan.

2020- yilda faoliyat yuritgan sanatoriya-kurort muassasalari soni 2016- yilga nisbatan 1,2 baravarga oshgan.

Yillar kesimida faoliyat yuritgan sanatoriya-kurort muassasalari soni:

2016- yilda – 183 ta

 2017- yilda – 193 ta

2018- yilda – 211 ta

2019- yilda – 211 ta

2020- yilda – 217 ta

 

Matbuot xizmati